Het plan voor meer natuur in de Bonnenpolder

Een plan voor nieuwe natuur in de Bonnenpolder. Een mooie, maar vooral unieke kans om het gebied voor de toekomst open en groen te houden, de natuur hier met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt. Of erger nog, volgebouwd wordt.

Daarom werken Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland aan een natuurgebied van 128 ha. De drie initiatiefnemers hebben Adriaan Geuze en Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 gevraagd om samen met betrokken partijen uit de omgeving te komen tot een goed ontwerp voor het gebied.

In het filmpje hieronder is het plan te zien:

Geef uw mening

Op dit moment heeft Gemeente Rotterdam de gebiedscommissie Hoek van Holland gevraagd de mening van haar inwoners te peilen over ons plan. Gebiedscommissie verspreidt vanaf 19 januari per post een enquête onder 1/3e van haar inwoners.
 

“Heeft u de enquête ontvangen, dan is het ontzettend belangrijk om uw mening te geven over het plan, óók en júist wanneer u het er mee eens bent. Want alleen dan kan de gebiedscommissie haar advies aan de gemeenteraad goed onderbouwen”, aldus Dirk Kunst van Natuurmonumenten. “Dit plan inclusief natuurbegraven is misschien de laatste kans om de Bonnenpolder open en groen te houden. Deze kans mogen we toch niet laten schieten?”
 

Voorafgaand aan de verspreiding van deze enquête is er een katern bij de Hoekse Krant met extra informatie over het plan verschenen. De pagina’s van de initiatiefnemers kunt u hieronder inzien.

Het plan voor meer natuur in de Bonnenpolder kunnen we alleen realiseren als er genoeg voorstanders zijn. Wij willen er graag samen met u voor zorgen dat de polder niet versnipperd raakt of volgebouwd wordt.

 

Heeft u de enquête van de Gebiedscommissie Hoek van Holland niet gehad, maar bent u wel enthousiast over het plan? Dan horen wij heel graag uw reactie via dit contactformulier!

Ruimte voor dieren en planten

In nauwe samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en belangenorganisaties zijn we tot een plan gekomen van totaal 128 hectare nieuwe natuur in de Bonnenpolder (dat is ruim 250 voetbalvelden). Die ruimte biedt veel potentie om meer natuur te creëren en zo verschillende dier- en plantensoorten weer ruimte te geven. Logisch dus, dat boswachters zich hardmaken voor dit plan.

 

“Stel je voor dat je straks wandelt tussen bloeiende bloemen in de open polder. Bij de brede boerensloot hoor en zie je van alles zoemen en kwaken. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het naastgelegen Staelduinse Bos waar je in de zomer geniet van het gezang van bosvogels of in de herfst tientallen soorten paddenstoelen uit de grond ziet schieten. Een plek waar je straks in alle rust kunt genieten”, vertelt gebiedsmanager van Natuurmonumenten Dirk Kunst enthousiast.

Wandelen en fietsen door de polder

In het plan wordt het Staelduinse Bos gemiddeld 125 meter verbreed met meer bos en duin. Doordat natuurboeren de akkers en graslanden gaan beheren, blijft het open landschap behouden. De bestaande kreek dwars door het gebied krijgt brede, natuurvriendelijke oevers, en de deels vergraven dijk rond de Grote Bonnen wordt weer in de oude vorm hersteld. Dit alles zorgt voor vlinders, bijen, en bloeiende kruiden, waardoor het er straks prachtig fietsen en wandelen is.

Natuur is leidend

Naast nieuwe natuur en herstel van cultuurhistorische elementen, komt er in 30 van het 128 hectare grote natuurgebied de mogelijkheid om begraven te worden. Natuurbegraafplaatsen zijn in de eerste plaats gewone natuurgebieden, die als ieder ander natuurgebied worden ingericht en beheerd, maar dan met een bijzondere extra functie. De natuur bepaalt op welke plekken en manieren een natuurgraf mogelijk is, en elk natuurgraf wordt op zo’n manier aangelegd dat de natuur zich zo snel mogelijk herstelt. Als enige gedenkteken is er een liggende onbehandeld houten boomschijf die opgaat in de natuur, zodat niets afleidt van het ervaren van de natuur. Daardoor heeft het een compleet andere sfeer en uitstraling dan een reguliere begraafplaats. Bovendien wordt er niet meer dan 10 procent van de 30 hectare gebruikt voor het maken van natuurgraven. Onderzoek van de Wageningen Universiteit laat zien dat natuurbegraven geen verstorend effect heeft op natuurwaarden.

 

Wil je het hele ontwerpplan lezen? Kijk hier »