Het plan voor meer natuur in de Bonnenpolder

Een plan voor nieuwe natuur in de Bonnenpolder. Een mooie, maar vooral unieke kans om het gebied voor de toekomst open en groen te houden, de natuur hier met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt. Of erger nog, volgebouwd wordt.

Daarom werken Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland aan een natuurgebied van 128 ha. De drie initiatiefnemers hebben Adriaan Geuze en Penne Hangelbroek van landschapsarchitectenbureau West 8 gevraagd om samen met betrokken partijen uit de omgeving te komen tot een goed ontwerp voor het gebied.

In het filmpje hieronder is het plan te zien:

Geef uw mening

Het plan voor meer natuur in de Bonnenpolder kunnen we alleen realiseren als er genoeg voorstanders zijn. Wij willen er graag samen met u voor zorgen dat de polder niet versnipperd raakt of volgebouwd wordt.

 

In de loop van de tijd hebben al veel mensen hun mening gegeven, via de enquête van de gebiedscommissie Hoek van Holland of via een reactie op onze website.

 

We zijn blij verrast door de vele aanmoedigende en positieve reacties, het merendeel van mensen die in de omgeving wonen, die via onze website zijn binnengekomen. Hieronder treft u enkele van deze reacties.

 

  • “Ik vind dat de plannen om de Bonnenpolder te behouden en natuur en recreatie uit te breiden, uitgevoerd moeten worden. Deze unieke kans moet worden gebruikt. Voorkomen moet worden dat dit gebied gebruikt gaat worden voor economische doeleinden. De ligging is uniek, grenzend aan her Staelduinse Bos. Bovendien is extra groen en ruimte in deze dichtbevolkte regio van groot belang. Deze kans moet worden benut!”
  • “Ik was al een poosje op zoek naar een natuurbegraafplaats - niet op korte termijn hoop ik, maar je weet dat er niemand wordt overgeslagen. Tot nog toe waren die allemaal nogal ver weg. Deze mogelijkheid een stuk dichterbij in een mooi wandelgebied lijkt mij wel wat. Hopelijk kan ik er voor het zo ver is nog een paar mooie wandelingen maken - met hond?”

 

Bent u ook enthousiast over het plan? Dan horen wij heel graag uw reactie via dit contactformulier!

 

Voorafgaand aan de verspreiding van de enquête begin 2018 die onder 1/3e van haar inwoners is verspreid, is er een katern bij de Hoekse Krant met extra informatie over het plan verschenen. De pagina’s van de initiatiefnemers kunt u hieronder inzien.

Ruimte voor dieren en planten

In nauwe samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en belangenorganisaties zijn we tot een plan gekomen van totaal 128 hectare nieuwe natuur in de Bonnenpolder (dat is ruim 250 voetbalvelden). Die ruimte biedt veel potentie om meer natuur te creëren en zo verschillende dier- en plantensoorten weer ruimte te geven. Logisch dus, dat boswachters zich hardmaken voor dit plan.

 

“Stel je voor dat je straks wandelt tussen bloeiende bloemen in de open polder. Bij de brede boerensloot hoor en zie je van alles zoemen en kwaken. Vanuit de Bonnenpolder wandel je zo naar het naastgelegen Staelduinse Bos waar je in de zomer geniet van het gezang van bosvogels of in de herfst tientallen soorten paddenstoelen uit de grond ziet schieten. Een plek waar je straks in alle rust kunt genieten”, vertelt gebiedsmanager van Natuurmonumenten Dirk Kunst enthousiast.

Wandelen en fietsen door de polder

In het plan wordt het Staelduinse Bos gemiddeld 125 meter verbreed met meer bos en duin. Door zorgvuldig natuurbeheer van de akkers en graslanden, blijft het open landschap behouden. De bestaande kreek dwars door het gebied krijgt brede, natuurvriendelijke oevers, en de deels vergraven dijk rond de Grote Bonnen wordt weer in de oude vorm hersteld. Dit alles zorgt voor vlinders, bijen, en bloeiende kruiden, waardoor het er straks prachtig fietsen en wandelen is.

Natuurbegraven

Het plan is om in een beperkt gedeelte van het natuurgebied (30 hectare) ruimte te bieden aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij het maken van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Grafstenen of ornamenten zijn niet toegestaan, waardoor ze nauwelijks zichtbaar zijn. Het enige wat mag, is de plek markeren met een houten boomschijf. Als die is vergaan, rest alleen de natuur. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Ook bij het bepalen van de locatie van de graven is de natuur leidend. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien en waar die komt te liggen kan je zien in het voorkeursontwerp dat samen met betrokkenen uit het gebied is gemaakt. Kijk hier »