in afwachting uitspraak Raad van State18 december 2023

 in afwachting uitspraak Raad van State

18 december 2023 - Momenteel zijn we nog in afwachting van de beoordeling door de Raad van State. Dit als gevolg van de bezwaren die zijn ingediend na goedkeuring van het bestemmingsplan 'Oranjebonnen'. Voor de 30ha extra natuur wachten we op behandeling van de provinciale omgevingsverordening. Ondertussen...

Lees meer »

Voortgang project natuurontwikkeling Bonnenpolder 7 april 2023

Voortgang project natuurontwikkeling Bonnenpolder

7 april 2023 - Met de vaststelling van het bestemmingsplan Oranjebonnen in 2021 is een eerste stap naar daadwerkelijke uitvoering van de plannen gezet. In afwachting van de uitspraak van de Raad van State over de aangetekende bezwaren op de procedure, zitten wij niet stil. Wat gebeurt er in aanloop naar de da...

Lees meer »

Uitbreiding natuur in de Bonnenpolder 3 oktober 2022

Uitbreiding natuur in de Bonnenpolder

Oktober 2022 - In 2021 stelde de gemeenteraad van Rotterdam het bestemmingsplan Oranjebonnen vast. Onderdeel daarvan is een forse uitbreiding van de natuur, met ruimte voor natuurbegraven. Naast de al geplande 128 hectare heeft zich de kans voorgedaan om extra grond aan te kopen. Op die manier kunnen de initiatiefnemer...

Lees meer »

Meer natuur rondom Rotterdam 1 oktober 2021

Meer natuur rondom Rotterdam

November 2021 - De Bonnenpolder blijft open en groen in nieuwe bestemmingsplan. Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland zijn verheugd dat de gemeenteraad van Rotterdam vandaag heeft ingestemd met het hernieuwde bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’. Dit is goed nieuws voor de inwo...

Lees meer »

College keurt bestemmingsplan Oranjebonnen goed16 juli 2021

College keurt bestemmingsplan Oranjebonnen goed

Juli 2021 - De realisatie van 128 hectare nieuwe natuur bij het Staelduine Bos een stap dichterbij Op 13 juli heeft het College van B&W van de gemeente Rotterdam het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen goedgekeurd. Onderdeel van dit bestemmingsplan is het plan ‘Natuur in de Bonnen’ een gezamenl...

Lees meer »

Meer natuur in Bonnenpolder weer een stap dichterbij24 juni 2020

Meer natuur in Bonnenpolder weer een stap dichterbij

Juni 2020 - De initiatiefnemers van het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, zijn verheugd dat het college van B&W van Rotterdam op 2 juni 2020 het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn div...

Lees meer »