Nieuwsberichten

Meer natuur in Bonnenpolder weer een stap dichterbij24 juni 2020

Meer natuur in Bonnenpolder weer een stap dichterbij

De initiatiefnemers van het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland, zijn verheugd dat het college van B&W van Rotterdam op 2 juni 2020 het ontwerp bestemmingsplan heeft vastgesteld. In dit bestemmingsplan zijn diverse initiat...

Lees meer »

Uitspraak van de gebiedscommissie over de Bonnenpolder16 maart 2018

Uitspraak van de gebiedscommissie over de Bonnenpolder

De gebiedscommissie van Hoek van Holland heeft het liefst, dat de gemeente Rotterdam het oorspronkelijke plan voor de ontwikkeling van Oranjebonnen uitvoert. De commissie verkiest dat vrijwel unaniem boven het plan voor de aanleg van een natuurgebied in de Bonnenpolder waar ook plaats is voor natuurbegraven. Dit bleek ...

Lees meer »

Geef uw mening over de Bonnenpolder!18 januari 2018

Geef uw mening over de Bonnenpolder!

De Gebiedscommissie Hoek van Holland verspreidt vanaf 19 januari per post een enquête onder 1/3e van haar inwoners. “Heb je de enquête ontvangen, dan is het ontzettend belangrijk om je mening te geven over het plan, óók en júist wanneer je het er mee eens bent. Want alleen dan kan...

Lees meer »

Toelichting op het ontwerp11 december 2017

Toelichting op het ontwerp

Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap presenteren hierbij hun landschappelijke visie op natuur en recreatie in de Bonnenpolder in Hoek van Holland. Deze organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in de Bonnenpolder 128 ha natuur te realiseren met r...

Lees meer »