Natuurbegraven

Een beperkt gedeelte van het natuurgebied, ongeveer 30 hectare, biedt straks ruimte aan mensen die een laatste rustplaats willen in de natuur. Op een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. De graven liggen verspreid over het gebied. Zonder grafsteen, slechts gemarkeerd met een houten boomschijf die in de loop van de tijd vergaat. De graven gaan op in de natuur en worden nooit geruimd. Dit biedt zekerheid dat ook de natuur er voor eeuwig blijft bestaan. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Ook bij het bepalen van de locatie van de graven is de natuur leidend. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien en waar die komt te liggen, is te zien in het ontwerp dat samen met betrokkenen uit het gebied is gemaakt.

Verbetering van de natuur

Natuurbegraven betekent simpelweg begraven in de natuur. De kwaliteit van de natuur staat hierin centraal. Experts op het gebied van natuur en milieu constateren vrijwel unaniem dat natuurbegraven - als je dat op de juiste manier doet - geen schade toebrengt aan natuur en milieu. Het biedt juist mogelijkheden voor verbetering van de natuur.

 

Een goed voorbeeld: natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk

Natuurbegraven is niet nieuw. Al jarenlang biedt Natuurbegraven Nederland natuurliefhebbers de mogelijkheid om hun laatste rustplaats in de natuur te vinden. Dat kan al op verschillende locaties, verspreid over Brabant, Limburg en Gelderland. Deze gebieden laten zien dat natuurbegraven, mits het op de juiste wijze gebeurt, mooie kansen biedt voor de natuurontwikkeling in een gebied.

Natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk is een locatie die ook dicht tegen een bestaand natuurgebied aanligt, waar ook directe buren zijn, waar ook landbouwgrond is omgevormd naar natuur en waar ook een deel opgehoogd moest worden voor de inrichting. Een gebied bovendien waar het open veld en het bos naadloos in elkaar overgaan. Een goed voorbeeld voor de ontwikkeling in de Bonnenpolder! 

Regelmatig bieden we de mogelijkheid om mee te gaan met een excursie naar natuurbegraafplaats Maashorst. Stuur ons een mailtje als u geïnteresseerd bent om mee te gaan.