Natuurbegraven

Het plan is om in een beperkt gedeelte van het natuurgebied (30 hectare) ruimte te bieden aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij het maken van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Grafstenen of ornamenten zijn niet toegestaan, waardoor ze nauwelijks zichtbaar zijn. Het enige wat mag, is de plek markeren met een houten boomschijf. Als die is vergaan, rest alleen de natuur. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Ook bij het bepalen van de locatie van de graven is de natuur leidend. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien en waar die komt te liggen kan je zien in het ontwerp dat samen met betrokkenen uit het gebied is gemaakt.

Verbetering van de natuur

Natuurbegraven betekent simpelweg begraven in de natuur. De kwaliteit van de natuur staat hierin centraal. Experts op het gebied van natuur en milieu constateren vrijwel unaniem dat natuurbegraven - als je dat op de juiste manier doet - geen schade toebrengt aan natuur en milieu. Het biedt juist mogelijkheden voor verbetering van de natuur.

 

Een goed voorbeeld: natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk

Natuurgebieden waarin ook ruimte is voor een laatste rustplaats zijn er in Nederland al velen. We merken dat mensen zich niet altijd kunnen voorstellen hoe zo’n gebied eruit ziet. We begrijpen dat dit vragen oproept. Wilt u met eigen ogen zien wat natuurbegraven is? Regelmatig bieden we de mogelijkheid om mee te gaan met een excursie naar natuurbegraafplaats Maashorst. Stuur ons een mailtje als u geïnteresseerd bent om mee te gaan.

 

Natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk is een locatie die ook dicht tegen een bestaand natuurgebied aanligt, waar ook directe buren zijn, waar ook landbouwgrond is omgevormd naar natuur en waar ook een deel opgehoogd moest worden voor de inrichting. Een gebied bovendien waar het open veld en het bos naadloos in elkaar overgaan. Een goed voorbeeld dus!