Natuur in de Bonnenpolder

Meer natuur in de provincie Zuid-Holland is een wens die al jaren leeft. Met de plannen voor de Bonnenpolder creëren we een vrij toegankelijk natuurgebied, waar ruimte is voor inheemse vogels, bloemen en bijen. En voor natuurgenieters, wandelaars en fietsers.

Meer informatie

Samen ontworpen

De plannen voor de Bonnenpolder zijn tot stand gekomen in samenwerking met de directe omgeving. Zo is een ontwerp ontstaan dat past bij de behoeften van de regio waar meer groen hoog op de wensenlijst staat.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Meer weten over onder andere de realisatie van het plan Oranjebonnen, natuurbegraven en recreatiemogelijkheden? Lees de antwoorden op een aantal veelgestelde vragen.  

Meer informatie

Jochem van Rijn, Zuid-Hollands Landschap

"Natuurontwikkeling van deze omvang is in provincie Zuid-Holland niet vanzelfsprekend. Als de kans zich dan voordoet om meer dan 150 ha in één keer veilig te stellen, dan pak ik dat met beide handen aan. De enige manier om deze polder veilig te stellen voor later, is door hem per direct als natuurgebied te gaan beschermen. Dus laten we dat samen gaan doen, want zo’n kans krijgen we maar één keer."

Dirk Kunst, gebiedsmanager Natuurmonumenten

"Oprukkende bebouwing ligt hier in de Randstad continu op de loer. Bewoners maken zich daarom al vele jaren zorgen om de openheid van de Bonnenpolder. Natuurmonumenten heeft zich de afgelopen 15 jaar actief ingezet voor het behoud en toename van groen in de Randstad. Aan de noordrand van Rotterdam werken we met diverse partijen aan ruim 300 hectare polderlandschap. Kilometers nieuwe wandel- en fietspaden in de natuur zorgen hier voor meer recreatie aan de rand van de stad. Dit willen we ook - samen met omwonenden, natuurliefhebbers, recreanten en met Natuurbegraven Nederland en Zuid-Hollands Landschap - realiseren in de Bonnenpolder."

Roy van Boekel, initiatiefnemer Natuurbegraven Nederland

"Iedere dag zie ik dat mensen kracht uit de natuur halen. Het maakt ze blij, geeft ze troost en inspiratie. Iedereen heeft iets met de natuur. Daarom vind ik het een eer om dit ook voor en met mensen in Hoek van Holland mogelijk te maken."