Natuur in de Bonnenpolder

Meer natuur in de provincie Zuid-Holland is een wens die al jaren leeft. Velen zijn dan ook zuinig op de weinige stukjes groen in de omgeving van Hoek van Holland. Het Staelduinse bos is een van die groene plekken. Natuurbegraven Nederland, Natuurmonumenten en het Zuid-Hollands landschap willen samen kijken of het mogelijk is in de naastgelegen Bonnenpolder van 128 hectare landbouwgrond een vrij toegankelijk natuurgebied te maken. Een gebied waar mensen van de natuur kunnen genieten, kunnen ontspannen en recreëren. 

Samen met de omgeving werken we naar een passend ontwerp met meer ruimte voor natuur waarbij de karakteristieke openheid van het polderlandschap behouden blijft. Een unieke kans om in een keer de natuur hier met een groot stuk uit te breiden en te zorgen dat de polder niet versnipperd raakt.

Ruimte voor natuur en recreatie

Door de Bonnenpolder te laten overvloeien in de natuur van het Staelduinse bos, ontstaat er meer ruimte voor planten en dieren in het gebied. Tegelijkertijd kunnen natuurliefhebbers heerlijk recreëren en genieten van de natuur. Het wordt nog meer een plek waar activiteit en natuurbeleving samengaan. Waar je nieuwe energie kunt opdoen en even helemaal kunt ontspannen – middenin de Randstad.

Natuur is leidend

Het plan is om in een beperkt gedeelte van het natuurgebied (30 hectare) ruimte te bieden aan mensen die een laatste rustplaats willen in de schoonheid van de natuur. Bij het maken van een natuurbegraafplaats staat de natuur voorop. Het is dus allereerst een gewoon natuurgebied. Hoe de natuurbegraafplaats eruit gaat zien, waar die komt te liggen en hoeveel plekjes er komen, hangt af van het landschapsontwerp en het soort natuur dat daarin beoogd is. De natuur is leidend bij het bepalen waar er ruimte is voor natuurbegraven.

Verbetering van de natuur

Natuurbegraven betekent simpelweg begraven in de natuur. De kwaliteit van de natuur staat hierin centraal. Experts op het gebied van natuur en milieu constateren vrijwel unaniem dat natuurbegraven - als je dat op de juiste manier doet - geen schade toebrengt aan natuur en milieu. Het kan zelfs een verbetering van de natuur betekenen.

We vroegen prof. Frank Berendse, expert op het gebied van natuur in Nederland welke kansen hij ziet voor de Bonnenpolder.

De zorg dat natuurbegraven een negatief effect zou hebben op het milieu en de kwaliteit van het grondwater is ongegrond. Dat wordt niet alleen geborgd door de wettelijke bepalingen. Alom gerespecteerd toxicoloog professor Martin van den Berg van de Universiteit Utrecht legt uit hoe dit zit.

Een goed voorbeeld: natuurbegraafplaats Maashorst

https://www.natuurindebonnen.nl/natuur-in-de-bonnenpolder/een-goed-voorbeeld

Natuurgebieden waarin ook ruimte is voor een laatste rustplaats zijn nog relatief onbekend. We merken dat mensen zich niet altijd kunnen voorstellen hoe zo’n gebied eruit ziet. Natuurbegraafplaats Maashorst in Schaijk is een locatie die ook dicht tegen een bestaand natuurgebied aanligt, waar ook directe buren zijn, waar ook landbouwgrond is omgevormd naar natuur en waar ook een deel opgehoogd moest worden voor de inrichting. Een gebied bovendien waar het open veld en het bos naadloos in elkaar overgaan. Een goed voorbeeld dus!

Bekijk hier de video over de totstandkoming van de natuurbegraafplaats

Regelmatig bieden we de mogelijkheid om mee te gaan met een excursie naar natuurbegraafplaats Maashorst. Stuur ons een mailtje als u geïnteresseerd bent om mee te gaan.