11 dec 2017

Toelichting op het ontwerp

Vereniging Natuurmonumenten, Natuurbegraven Nederland en Stichting Het Zuid-Hollands Landschap presenteren hierbij hun landschappelijke visie op natuur en recreatie in de Bonnenpolder in Hoek van Holland. Deze organisaties hebben gezamenlijk het initiatief genomen om in de Bonnenpolder 128 ha natuur te realiseren met ruime mogelijkheden voor recreatie, waarbij een deel van het nieuwe natuurgebied wordt bestemd voor natuurbegraven. In deze publicatie vindt u een toelichting op het ontwerp en de afwegingen die zijn gemaakt.

i q d

Deel dit bericht via: