18 dec 2023

 

18 december 2023 - Momenteel zijn we nog in afwachting van de beoordeling door de Raad van State. Dit als gevolg van de bezwaren die zijn ingediend na goedkeuring van het bestemmingsplan 'Oranjebonnen'. Voor de 30ha extra natuur wachten we op behandeling van de provinciale omgevingsverordening. Ondertussen zijn we de mogelijkheden aan het onderzoeken hoe de 30 hectare extra natuur kan worden ingericht.

Voor nu nemen we u graag mee in de toekomst en vertellen drie betrokkenen wat het voor hen betekent als er straks officieel groen licht wordt gegeven.

1. Zo’n grote lap nieuwe natuur is uniek in onze provincie

“Elk perceel in de provincie Zuid-Holland is verdeeld. Slechts 8 procent is beschermde natuur. Erg weinig in een provincie met 3,65 miljoen inwoners. Het plan ‘Natuur in de Bonnen’ is daarom een enorme kans. We kunnen daardoor landbouwgrond met een lage, ecologische waarde omvormen tot een grote lap nieuwe natuur van 154 hectare. Dat is uniek in onze provincie.

We hebben tussen Maassluis en Hoek van Holland het Staelduinse Bos in beheer. Dat ligt als een groene enclave tussen de kassen, akkers en Nieuwe Waterweg in. Met dit plan kunnen we het Staelduinse Bos uitbreiden en komt er allerlei nieuwe soorten natuur bij, zoals vochtig hooiland en moeraszones. Dat is niet alleen goed voor de flora en fauna, maar ook voor de bewoners. Zij kunnen zo een nóg mooier ommetje door het gebied maken. Als beheerder kijk ik uit naar wat we allemaal moeten verrichten om de gewenste soorten te krijgen. We hebben daar natuurlijk ideeën over, maar de natuur laat zich niet altijd sturen. Spannend dus, maar ik heb er zin in!” - Pieter Balkenende,
Regiobeheerder Zuid-Hollands Landschap.

2. Het gebied zal volop insecten en vogels gaan aantrekken

“In de Bonnenpolder vind je nu intensief beheerde akkers en weinig natuur. Het is er oninteressant voor planten, insecten en vogels. Dat gaat met het plan ‘Natuur in de Bonnen’ veranderen. Het kenmerkende verkavelingspatroon, kavel-sloot-kavel, in de Bonnenpolder zul je gewoon blijven terugzien in het landschap, want dat heeft cultuurhistorische waarde. Maar het gebied wordt vochtiger en bloemrijker, wat volop insecten en vogels zal aantrekken.

Hopelijk gaan er veel gewone dotterbloemen groeien én veldleeuweriken gaan zich er wellicht thuis voelen. Deze vogels zijn momenteel bedreigd in Nederland, omdat ze kruidenrijke graslanden en akkers nodig hebben om succesvol te kunnen broeden.

Ook een soort als de argusvlinder is gebaat bij dit project. Belangrijk, want sinds 1990 is deze soort landelijk met meer dan 90% afgenomen. Natuurlijk heb je niet in één keer allerlei soorten in het gebied. Je moet een verre blik houden bij een project als dit. Een bijzonder project om mee te maken.” - Rik Vinke - Ecoloog

3. Het idee van een natuurbegraafplaats spreekt me erg aan

“Ik sta ingeschreven als geïnteresseerde voor de natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. Ik ben 68 jaar en dan ga je daar over nadenken: waar je straks begraven wil worden. Natuurlijk kan dat op een algemene begraafplaats, maar dan lig ik in mijn woonplaats Vlaardingen in zo’n betonnen kelder en wordt mijn graf ook na zoveel jaar weer geruimd. Dat vind ik niks. Daarom ben ik op zoek gegaan naar alternatieven.

Zo kwam ik uit bij het plan voor een natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder. Het idee van een natuurbegraafplaats spreekt me erg aan. De graven worden er niet geruimd. Je wordt gewoon één met de natuur. Ik vind dat een fijne gedachte, want ik hou van de natuur. Ik fotografeer graag bloemen, vlinders en libellen.

Met deze natuurbegraafplaats in de Bonnenpolder zou ik een rustplek krijgen in mijn eigen regio. Dat vind ik belangrijk. Het is in de buurt van mijn woonplaats en ik kén de plek. Vroeger gingen we namelijk geregeld in het Staelduinse Bos kamperen.” - Jos Maissan uit Vlaardingen

i q d

Deel dit bericht via: