5 apr 2024

 

05 april 2024 - De beoordeling door de Raad van State van de bezwaren die zijn ingediend op het bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’ komt dichterbij. Wij ontvingen bericht dat de bezwaren worden behandeld tijdens een zitting op donderdag 23 mei.

De natuurontwikkeling ‘Natuur in de Bonnen’ is onderdeel van het bestemmingsplan ‘Oranjebonnen’. We zijn blij dat de beoordeling nu dichterbij komt en dat er straks duidelijkheid is over het vervolg van de natuurontwikkeling. We blijven u hier op deze site en via onze nieuwsbrief informeren over de besluitvorming en over de stappen die daarna volgen.

De zitting van de Raad van State is openbaar en daarmee toegankelijk voor belangstellenden. Meer informatie over de zitting vindt u bij de gemeente Rotterdam.

Bestemmingswijziging uitbreiding ‘Natuur in de Bonnen’ in behandeling
In de vorige update informeerden we u over de kans om extra hectaren aan de oorspronkelijke plannen voor de Bonnenpolder toe te voegen. Het Zuid-Hollands Landschap heeft bij de gemeente vergunning aangevraagd om de bestemming van deze extra hectaren te wijzigen van agrarisch naar natuur.

De gemeente heeft deze in behandeling genomen. Extra natuur past in de landschapsvisie Oranjebonnen, we hopen daarom op een positief besluit. Het is nog niet duidelijk wanneer de gemeente haar besluit bekend maakt.

Wilt u een seintje krijgen als de gemeente hierover besluit? Meldt u zich dan aan op de mailservice van de overheid. U kunt natuurlijk ook deze nieuwsbrieven blijven volgen, waarmee we u op de hoogte houden.

Meer ruimte voor natuur
Als de gemeente positief besluit over de bestemmingswijziging dan kunnen we het plan ‘Natuur in de Bonnen’ uitbreiden van 128 hectare naar 154 hectare nieuwe natuur. Het gaat om een stuk grond dat ligt ten oosten van het bestaande plangebied. Zie kaart.

Deze extra natuur wordt niet gebruikt voor natuurbegraven. Hoe dit stuk grond wordt ingericht is nog niet duidelijk, dit zal in lijn zijn met de inrichting van het gehele gebied ‘Natuur in de Bonnen’. Het open karakter blijft behouden. Het omvormen van dit stuk landbouwgrond naar natuur gebeurt pas als het plan ‘Natuur in de Bonnen’ definitief kan worden uitgevoerd.

Provincie voegt ‘uitbreiding’ toe aan Natuurnetwerk Nederland
Vorig voorjaar liet de provincie al weten blij te zijn met de uitbreiding naar 154 hectare. De provincie kondigde aan de extra hectaren op te willen nemen in het Natuurnetwerk Nederland. Dit is inmiddels gebeurd via de provinciale omgevingsverordening: ‘Herziening omgevingsbeleid Wonen, Werken en Werelderfgoed’ en bekend gemaakt door de provincie.

De extra natuur draagt bij aan het versterken van de biodiversiteit en terugdringen van stikstof en past daarmee binnen de plannen voor natuurontwikkeling van de Provincie Zuid-Holland. De extra ruimte zorgt ook voor een betere balans tussen recreatie en natuur doordat recreanten zich over een groter gebied kunnen verspreiden.

i q d

Deel dit bericht via: