22 nov 2018

College Rotterdam steunt plan natuur in de Bonnenpolder

November 2018 - De plannen voor de ontwikkeling van de Oranjebonnen worden de komende tijd verder uitgewerkt. Het Rotterdamse college van B&W heeft een principebesluit genomen en daarmee groen licht gegeven om initiatieven nader uit te werken. Een van de initiatieven is het plan voor natuurontwikkeling in de Bonnenpolder. De initiatiefnemers Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland zijn blij met dit besluit en roepen bewoners op om actief mee te denken over de nadere uitwerking van de plannen.

Meer natuur bij Hoek van Holland

In samenwerking met bewoners, lokale ondernemers en belangenorganisaties is in 2017 een ontwerp gemaakt voor ontwikkeling van een natuur- en recreatiegebied van totaal 128 hectare in de Bonnenpolder (dat is ruim 250 voetbalvelden). Het gebied dat grenst aan het Staelduinse bos, biedt veel potentie om meer natuur te creëren. Ook voor bezoekers wordt de Bonnenpolder aantrekkelijk gemaakt met bijvoorbeeld nieuwe paden voor wandelaars, fietsers en ruiters. In 30 hectare van de nieuwe natuur komt ruimte voor natuurbegraven. Met het principebesluit geeft het college aan dat het plan voor natuurontwikkeling in de Bonnenpolder kansrijk is. Het college vraagt ons als initiatiefnemers om nogmaals te kijken naar de locatie en de inpassing van het deel natuurbegraven.

Anneklaar Wijnants, Provinciaal Ambassadeur Zuid-Holland bij Natuurmonumenten: "We zijn, net als Het Zuid-Hollands Landschap, blij met het groene licht van de gemeente om het plan voor natuurontwikkeling in de Bonnenpolder verder uit te werken. Dit plan biedt een unieke kans om de Bonnenpolder open en groen te houden; een wens die bij vrijwel iedereen in Hoek van Holland leeft. Daarbij nemen we de wens van de gemeente ter harte om nogmaals te kijken naar de inpassing van natuurbegraven. We nodigen alle omwonenden en geInteresseerden graag uit om ook de komende tijd met ons mee te denken over de verdere detaillering van het plan."

Nader onderzoek

Op basis van de gebiedsateliers die wij eerder hebben georganiseerd en de vele positieve reacties die we via onze website uit de omgeving hebben ontvangen, zijn wij er van overtuigd dat het realiseren van 128 ha toegankelijke natuur in de Bonnenpolder een wens is van vele inwoners van Hoek van Holland en het Westland. Met dit natuurgebied wordt een groene verbinding gecreëerd tussen de kust en Maassluis. Omdat natuurbegraven voor veel mensen onbekend is begrijpen we de vragen die hierover zijn. Daar gaan we serieus mee aan de slag. De komende tijd zal de haalbaarheid van de plannen verder worden onderzocht in het kader van het nieuwe bestemmingsplan. Hierbij gaat het onder andere om de verkeersbewegingen, parkeren en de gevolgen voor de ecologie, bodem en (grond)watersysteem. Na gebleken haalbaarheid besluit de raad definitief of de natuurontwikkeling in de Bonnenpolder opgenomen wordt in het ontwerp bestemmingsplan Oranjebonnen.

Voor meer informatie over het besluit, zie de website van de gemeente Rotterdam.

Meedenken met de plannen

Voelt u zich betrokken bij De Bonnenpolder en wilt u graag meedenken en -praten over de nader uitwerking van het plan? U kunt zich hier opgeven, wij nodigen u dan uit voor de volgende ontwerpbijeenkomst begin 2019. Heeft u eerder deelgenomen aan de ontwerpateliers? Dan hoeft u zich niet opnieuw op te geven, u ontvangt sowieso een uitnodiging.

i q d

Deel dit bericht via: