15 nov 2017

Gebiedsproces voor een blijvend open groene Bonnenpolder mag door

November 2017 - Natuurmonumenten, Stichting het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland zijn blij dat de gemeenteraad van Rotterdam met grote meerderheid kiest om het resultaat van het gebiedsproces af te wachten voordat er besluitvorming over de Bonnenpolder plaatsvindt. Deze keuze is een waardering en aanmoediging voor mensen die willen dat er eindelijk een goed plan wordt vastgesteld om de Bonnenpolder voor altijd open en groen te houden.

Naar aanleiding van een motie om af te zien van natuurbegraven in deze polder, vroegen de initiatiefnemers de raad eerst kennis te nemen van het plan voor de Bonnenpolder en zich op basis daarvan pas een mening te vormen. Het ontwerp voor de realisatie van 128 ha natuur in de Bonnen ligt er binnenkort.

Natuurbegraven is een beperkt onderdeel van de totale invulling van het natuurgebied (30 van in totaal 128 hectare natuur). Het is echter wel een van de belangrijkste pijlers die de ontwikkeling van het totale natuurgebied tot blijvende groene open verbinding tussen stad en duin mogelijk maakt.

Samen met de omgeving

Er is de afgelopen maanden door vele betrokkenen hard gewerkt aan een plan voor het maken van 128 hectare natuur in de Bonnenpolder. Een plan waarmee de polder ook voor de toekomst groen en open zal blijven en z’n karakteristieke uitstraling zal blijven behouden. In een serie van 3 gebiedsateliers en 2 inloopavonden hebben tientallen betrokkenen uit Hoek van Holland en omstreken met elkaar gewerkt aan een goed ontwerp voor de polder.

Onder leiding van landschapsarchitect, bewoner van de regio en liefhebber van het karakteristieke Nederlandse polderlandschap, Adriaan Geuze van West 8 wordt dit vertaald in een concreet ontwerp.

We danken alle betrokkenen voor hun inzet en zijn blij dat we het plan af kunnen maken en als concreet ontwerp kunnen gaan presenteren. Er is een groeiende groep mensen die enthousiast wordt van de plannen om de Bonnenpolder op deze manier open en groen te kunnen houden, maar we zien ook dat er weerstand is tegen natuurbegraven. Voor het feit dat er mensen zijn die het moeilijk vinden om met de dood geconfronteerd te worden, hebben we alle begrip.

Open polderlandschap

In het plan ontstaat een blijvende open groene verbinding tussen stad en duin waar fietsers en wandelaars van kunnen genieten. Er komt een landwinkel, een plek waar van een kopje koffie genoten kan worden en ruimte voor educatie. De natuurwaarden in de polder worden verhoogd door de rel te verbreden met natuurlijke oevers en het Staelduinse bos krijgt een extra stuk duinbos waardoor verdroging van het bos wordt tegengegaan. In de polder komen kleinschalige percelen met grasland en bloemrijke akkers die bijdragen aan het vergroten van het aantal planten en dieren in het gebied. Natuurbegraven zal in 30 hectare van de totale 128 hectare natuur een plek krijgen in het nieuwe duinbos en langs de historische dijk die weer in ere wordt hersteld. Natuurbegraven, toegang naar het gebied en parkeren vinden plaats op afstand van woningen.

De uitkomsten van dit gebiedsproces worden nu verwerkt tot een concreet ontwerp dat besproken kan worden met de gebiedscommissie, betrokkenen uit het gebied en de gemeente Rotterdam. 

i q d

Deel dit bericht via: