16 mrt 2018

 

Maart 2018 - De gebiedscommissie van Hoek van Holland heeft het liefst, dat de gemeente Rotterdam het oorspronkelijke plan voor de ontwikkeling van Oranjebonnen uitvoert. De commissie verkiest dat vrijwel unaniem boven het plan voor de aanleg van een natuurgebied in de Bonnenpolder waar ook plaats is voor natuurbegraven. Dit bleek donderdagavond 15 maart 2018 tijdens de vergadering van de gebiedscommissie waarin zij haar advies formuleerde aan de gemeente.  

http://www.wos.nl/gebiedscommissie-wil-vasthouden-aan-oorspronkelijk-plan-voor-bonnenpolder/nieuws/item?1072046

Wij zijn teleurgesteld over het advies. Ons plan biedt juist een unieke kans om de polder open en groen te houden; een wens die bij vrijwel iedereen in Hoek van Holland leeft. Het advies van de GC weerspiegelt vooral de lokale emoties rond natuurbegraven. We hebben er vertrouwen in dat de gemeente Rotterdam zal besluiten op basis van meer dan alleen de emoties. Het hebben van mooie groengebieden in en rond Rotterdam is van belang voor allen in de regio. Laten we deze kans unieke kans niet laten schieten.

Hieronder de tekst die donderdag tijdens de gebiedscommissievergadering door ons is ingesproken.

---------

Geachte leden van de Gebiedscommissie,

Mijn naam is Arjan van den Heuvel van Het Zuid-Hollands Landschap. Samen met Natuurmonumenten en Natuurbegraven Nederland zijn wij een van de initiatiefnemers van het plan waar u vanavond over gaat adviseren. Een plan dat we samen met betrokken partijen en actieve bewoners hebben ontwikkeld om de Bonnenpolder als natuurgebied te gaan beschermen voor onze kinderen en kleinkinderen. En dat beschermen, dat kan je alleen doen als je de eigenaar bent van de grond, en je besluit om die grond als natuur- en recreatiegebied te willen inrichten en gebruiken. En dat is precies wat wij willen. Dat mensen kunnen genieten van het gebied. Nu en in de toekomst. De ambtelijke beoordeling laat zien dat het plan op vele punten aansluit bij het eerder opgestelde ambitiedocument en ontwikkelplan. 

In Nederland is Zuid-Holland de provincie met het grootste ruimtegebrek. Elke onbebouwde vierkante meter in het buitengebied staat onder enorme druk. Laten we elkaar niet voor de gek houden: de Bonnenpolder blijft niet zoals die nu is. Als dit plan niet doorgaat, dan zal de grond opnieuw te koop worden aangeboden en iedere andere ondernemer kan de grond dan kopen om daar zijn eigen initiatief op te ontwikkelen. De kans dat dat een initiatief is dat de polder open en groen wil houden en de natuur en recreatieve waarden zal versterken acht ik klein, zeer klein.

Naast voorstanders zijn er ook mensen tegen natuurbegraven, twee derde van de mensen die de enquête hebben ingevuld geeft dit aan. In hun motivatie lezen we hun betrokkenheid bij het gebied, hun wens om het gebied te beschermen. En dat is waar we elkaar vinden, want dat is precies wat wij met dit plan willen. Maar we lezen ook dat er vragen, onzekerheden en onduidelijkheden zijn. En precies op die vragen wordt antwoord gegeven bij de uitwerking in een bestemmingsplan. Daarna mogen we het nog steeds met elkaar oneens zijn of je natuurbegraven mooi vindt of niet, maar dan kunnen we op basis van de feiten beslissen over de toekomst van de Bonnen.

Vorige week hebben we u per mail de reacties toegestuurd die wij via natuurindebonnen.nl hebben ontvangen. Het overgrote deel van die reacties is van mensen die in de buurt van de Bonnenpolder wonen, er regelmatig komen en een grote betrokkenheid hebben bij het gebied. We willen u deze reacties niet onthouden en bieden ze u hierbij nogmaals aan.

De zorg en verantwoordelijkheid voor onze natuur en landschap is er een van de lange termijn. Vandaar dat ik over de emoties van vandaag en morgen heen wil stappen en wil kijken naar dit plan. Een plan dat op een duurzame wijze de polder open en groen houdt. Dat ruimte biedt voor kleinschalige landbouw. Een plan dat voor meer soorten zorgt, voor meer bloemen, meer fiets- en wandelpaden. Een plan dat nagenoeg alle provinciale en gemeentelijke ambities in 1 klap realiseert en dat de Bonnenpolder beschermt als natuurgebied, nu, morgen en voor toekomstige generaties. Ik ben er dankbaar voor dat voor het eerst in minstens 15 jaar onze wens om de Bonnenpolder op een duurzame wijze open en groen te houden echt haalbaar lijkt.

Ik dank u hartelijk voor uw aandacht.

 

 

i q d

Deel dit bericht via: