20 jun 2019

Uitwerking ontwerpkaart Natuur in de Bonnen samen met betrokkenen

Juni 2019 - Samen met bewoners, betrokkenen en geintresseerden is het plan Natuur in de Bonnen verder uitgewerkt. Dit heeft geresulteerd in een ontwerpkaart met aangepaste onderdelen naar aanleiding van input van de aanwezigen. 

Wethouder: neem zorgen van bewoners serieus

Begin 2019 vergaderde de Rotterdamse raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’. De conclusie: de initiatiefnemers gaan aan de slag met de opdracht die zij eerder al van het college kregen, namelijk om samen met bewoners het plan nogmaals grondig tegen het licht te houden en verder uit te werken. Wethouder namens de VVD Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) gaf aan het belangrijk te vinden dat de zorgen en wensen van bewoners in Hoek van Holland nogmaals serieus worden bekeken en het plan waar mogelijk wordt aangepast. 

Bekijk de ontwerpkaart Bonnenpolder

De initiatiefnemers hebben daarom twee werkateliers georganiseerd. Naar aanleiding van de werkateliers en de feedback die we hebben ontvangen, hebben wij het ontwerp op onderdelen aangepast. Dit plan hebben wij op 18 juni gepresenteerd tijdens de inloopbijeenkomst van de Gemeente Rotterdam.

Benieuwd naar het ontwerp? Bekijk de pdf hieronder!

i q d

Deel dit bericht via: