24 jan 2019

Volgende stap uitwerking Natuur in Bonnenpolder samen met bewoners

Januari 2019 - Woensdag 23 januari 2019 vergaderde de Rotterdamse raadscommissie Bouwen, Wonen en Buitenruimte over het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’. De conclusie: de initiatiefnemers gaan aan de slag met de opdracht die zij eerder al van het college kregen, namelijk om samen met bewoners het plan nogmaals grondig tegen het licht te houden en verder uit te werken.

Wethouder: neem zorgen van bewoners serieus

Wethouder namens de VVD Bert Wijbenga (Handhaving, buitenruimte, integratie en samenleven) vindt het belangrijk dat de zorgen en wensen van bewoners in Hoek van Holland nogmaals serieus worden bekeken en het plan waar mogelijk wordt aangepast. Het gaat dan om zorgpunten die in de bewonersenquête van de gebiedscommissie Hoek van Holland zijn genoemd, zoals verkeersbewegingen, de toegang tot het gebied en het zicht op begraven. Tegelijkertijd gaat het volgens de wethouder niet alleen om de belangen van Hoek van Holland. Wijbenga: “Deze polder is ook de achtertuin van Maassluis en Westland en eigenlijk van de hele Rotterdamse regio. Het belang voor meer groen in dit gebied is enorm en die belangen zullen wij dus zeker meewegen.”

Denk mee over de Bonnenpolder
De initiatiefnemers van het plan ‘Natuur in de Bonnenpolder’, Natuurmonumenten, Stichting Het Zuid-Hollands Landschap en Natuurbegraven Nederland roepen bewoners op om actief mee te denken over de nadere uitwerking van de plannen. Iedereen is van harte welkom. Ook inwoners uit gemeenten Westland en Maasluis.

Wilt u met ons meedenken? Geef dan hier uw gegevens door. U ontvangt dan een uitnodiging zodra de data bekend zijn. 

i q d

Deel dit bericht via: