8 nov 2017

Voorkeursontwerpen Bonnenpolder gepresenteerd

November 2017 - De afgelopen maanden is met betrokkenen uit de omgeving in gebiedsateliers en inloopavonden gewerkt aan een visie en ontwerp voor een nieuw natuurgebied in de Bonnenpolder. Tijdens de inloopavond 7 november 2017 zijn 2 ontwerpvarianten gepresenteerd waar mensen op konden reageren. Hier ziet u de ontwerpen die getoond zijn.

In beide ontwerpen staat het behoud van openheid en het karakter van de polder centraal met  graslanden en bloemrijke akkers en een verbreding van de rel met meer natuurlijke oevers. De ontwerpen zorgen voor een blijvende groene recreatieve verbinding van de stad naar de duinen. Er is ruimte voor landbouw in kleinschaliger percelen waarbij vergroting van natuurwaarden voorop staat. Daarnaast is er gedacht aan een landwinkel, kleinschalige horeca en bijvoorbeeld een plek voor educatie. In de ontwerpen staan diverse opties voor ontsluiting en parkeren buiten de nabijheid van woningen.  

Variant a

Variant a heeft de voorkeur van de meeste deelnemers aan de gebiedsateliers. Hierin wordt het Staelduinse bos verbreed waarmee de zuidelijke bosrand verbeterd, zodat we verdroging van het bos tegengegaan. In die uitbreiding van het Staelduinse bos en de herstelde historische dijk zou dan ruimte zijn voor natuurbegraven.

Variant b

In variant b staat het terugbrengen van een 2e haakduin centraal (dit is een duin die haaks staat op zee) aan de zuidwest kant van de Bonnepolder.  

In de komende periode wordt de input uit de gebiedsateliers en inloopavonden uitgewerkt tot één ontwerp. Dat ontwerp zal vervolgens als basis dienen voor het bestemmingsplan.  

i q d

Deel dit bericht via: